Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi

1) Po zainstalowaniu ręcznie programu RcpAccessNet+ pojawia się komunikat „BLR…”
W katalogu programu Firebird, domyślnie c:\program files\firebird\firebird_2_1\UDF\, brakuje pliku FreeUDFLib.dll, znajdujący się w katalogu programu RcpAccessNet+. Należy przekopiować go ręcznie lub zaleca się instalację za pomocą oryginalnego instalatora.
2) Czy mogę zainstalować Firebird’a w wersji x64?
Można zainstalować, należy jednak zgłosić się po 64bitową wersje pliku FreeUDFLib.dll, dostępną dla posiadaczy aktualnej wersji programu.
3) Program nie pokazuje mi aktualnych zdarzeń wejść i wyjść.
Należy sprawdzić ustawienie filtra, przyciskiem znajdującym się w prawym dolnym rogu tego okna. Jeśli nie widać przycisku należy powiększyć okno na cały ekran.
4) Czy można kupić tylko RcpAccessWeb+?
Nie, nie można. RcpAccessWeb+ z punktu widzenia technicznego jest dodatkową aplikacją przeglądarkową bazującą na systemie RcpAccessNet+, dostarczającym bazę danych. Program został stworzony z myślą o udostępnianiu danych online o czasie pracy, absencjach i innych kadrowych pracownikom lub kierownikom. Do zarządzania niezbędny jest program RcpAccessNet+.
5) Ilu pracowników może być w programie RcpAccessNet+?
Program nie wprowadza ograniczeń.
6) Ile loginów jest możliwych w programach RcpAccessNet+ i RcpAccessWeb+?
System nie wprowadza ograniczeń.
7) Jak jest licencjonowany program RcpAccessnet+, ilu użytkownikom mogę go zainstalować?
Program można zainstalować na dowolnej liczbie komputerów, natomiast aplikacja uruchomi się jednocześnie na takiej liczbie maszyn, ile wykupiono licencji. Domyślnie przy zakupie dostarczane są trzy. Ten sposób licencjonowania nazywa się licencją lotną.
8) Przy uruchamianiu programu RejestratorZKSoftware pojawiają sie błędy. Jak to naprawić?
Program przed uruchomieniem wymaga instalacji sterowników czytników. Należy pobrać je z naszego serwera i zainstalować. Aktualnie dostępne są tu: sterowniki czytników rcp.

W celu instalacji należy uruchomić skrypt cmd będąc zalogowanym do Windows jako administrator i uruchamiać plik jako administrator z menu kontekstowego (prawy klawisz myszy). W przypadku niepowodzenia należy ręcznie przekopiować pliki DLL do katalogów System32 oraz SYSWOW64 (dla maszyn 64bit) i ponownie uruchomić skrypt.

9) Program RcpAccessNet+ pokazuje te same zakresy dat i ustawienia. Nie można nic zmienić.
Zalogowany w systemie Windows użytkownik nie ma uprawnień do zapisu i modyfikacji zawartości plików w katalog, w którym zainstalowano program. Zaleca sie instalację programu w katalogu c:\polman\rcpaccessnet\ lub nadanie uprawnień użytkownikowi systemowemu do zmiany zawartości katalogu. Wszystkie dane odnośnie lokalnych ustawień zapisane są w pliku NETRCP.INI.
10) Mam problem z uruchamianiem programu PR MASTER ODBC IMPORT.
BDE Borlada nie zostało skonfigurowane poprawnie, generowane są nadmiarowe pliki pdoxusrs.lck. W konfiguracji BDE Configuration\Native\Paradox parametr NET DIR powinien wskazywać na katalog poza systemowym \program files\, np c:\polman\. Przed ponownym uruchomieniem programu PR MAster lub ODBCImport należy usunąc wszystkie istniejące na komputerze plik pdoxusrs.lck.
11) Zatrudniając nową osobę w środku m-ca system liczy jej dni przed przyjściem do pracy jako nieobecność, przecież dzień przed rozpoczęciem pracy nie może mieć grafiku. Program sam auto uzupełnia grafik od początku miesiąca.
Należy uzupełnić w karcie pracownika informację o dacie zatrudnienia. Od tego dnia program będzie brał pod uwagę wszelkie rozliczenia.
12) Użytkownik po zalogowaniu do netrcp nie widzi listy pracowników, wydziałów itp.
Po stworzeniu nowego użytkownika, który jest kierownikiem, należy w zakładce "Wydziały zarządzane" przypisać wydziały, których on ma być kierownikiem.
13) Czy można ustawić zaznaczony check-box na stałe, tak, żeby wszyscy nowi pracownicy mieli pozwolenie na wyjścia służbowe?
Tak, można wszystkim pracownikom jednocześnie włączyć opcję "pozwoleń na nadgodziny". Menu programu -> Konfiguracja -> Zakładka "Inne" -> checkbox "upoważnieni do wyjść służbowych"
14) Nie otwiera się program do pobierania danych z rejestratorów czasu pracy. Jak to naprawić?
Program wymaga instalacji na komputerze sterowników rejestratorów czasu pracy. Aby je zainstalować należy wykonać poniższe kroki:
Pobierz plik ZIP z plikami sterowników z naszego ftp. Zapytaj o adres serwis.
Rozpakuj plik w dowolnej lokalizacji.
Uruchom plik setupdll_W7_64.bat jako administrator z polecenia Run As... klikając prawym klawiszem myszki na tym pliku. Pamiętaj, że musisz być zalogowany jako administrator.
Jeśli mimo to system informuje, że nie posiadasz uprawnień administratora przekopiuj ręcznie zawartość rozpakowanego wcześniej pliku ZIP do folderów \System32 i \SYSWOW64 na komputerach z 64bitowym systemem operacyjnym .
Uruchom ponownie plik setupdll_W7_64.bat jako administrator z polecenia "Run As..." klikając prawym klawiszem myszki na tym pliku.
15) Czy mogę zainstalować bazę programu na Linux lub Ubuntu?
Tak, można zainstalować, należy jednak zgłosić się po linuxową wersje pliku FreeUDFLib.dll, dostępną dla posiadaczy aktualnej wersji programu.
16) W jaki sposób przeprowadzić aktualizację programu RcpAccessNet+?
Aktualizację programu można przeprowadzić jedynie przesyłając plik bazy danych RCPNET.FDB do aktualizacji majlem lub ftp. Po zaktualizowaniu bazy odsyłamy pliki nowego programu do podmiany oraz zaktualizowaną bazę. Sposób postępowania opisany został w dokumencie pdf.