Program do ewidencji czasu pracy kierowców

ECP.KIEROWCA MINI

Program przeznaczony jest dla firm transportowych i innych, które zgodnie z obowiązującymi przepisami zobowiązane są do ewidencji czasu pracy kierowców. Program umożliwia rozliczenie kierowcy w dowolnym okresie czasu na podstawie zdarzeń pochodzących z elektronicznej karty jazdy kierowcy.

Określone w przepisach formy pracy i związane z nimi zdarzenia: Jazda, Inna praca, Przerwa w prowadzeniu, Przestuj, Dyżur, Odpoczynek są zapisywane w bazie danych za pomocą prostego w obsłudze i intuicyjnego formularza. Czas pracy, w tym nadgodziny, praca w dni wolne od pracy czy święta mogą być ustalane z góry, bądź z dołu w rozliczanym okresie. Dane te zapisuje się w postaci harmonogramów pracy, które mogą być przypisane do danego pracownika. W wyniku analizy otrzymujemy analityczną informację o pracy kierowcy w postaci raportu, w którym wszystkie zdarzenia są sumowane dla każdego dnia, dla ostatniego tygodnia, za okres ostatnich dwóch tygodni, za miesiąc, za cały rok. Ponadto tworzone są sumy narastające, dające dokładny obraz pracy w zadanym okresie. W raporcie odnotowywane są również nieobecności w pracy oraz ich liczba w zadanym okresie.

Program zlicza i raportuje czas pracy w rozbiciu na: czas prowadzenia pojazdu, wykonywanie innej pracy, przerwy w prowadzeniu, przestoje, dyżury, odpoczynek, w nocy, dni wolne od pracy, dni świąteczne, nadgodziny 50% oraz 100% zgodnie z wymaganiami obowiązującego kodeksu pracy. W celu ułatwienia wyliczenia diet podczas podróży zagranicznych program ma wbudowaną funkcję wyliczania wysokości diet zgodną z obowiązującymi przepisami. Program jest doskonałym narzędziem umożliwiającym przygotowanie danych o pracy kierowcy do celów naliczania poborów pracownika oraz planowania jazdy i pracy kierowców. Liczba kierowców: bez ograniczeń

Program generuje raporty w postaci plików XLS. Pliki obsługiwane są przez programy: MS Office Excel, LibreOffice, OpenOffice i każdy kompatybilny z MS Excel. Program ECP.KIEROWCA MINI nie wymaga instalacji płatnych aplikacji do otwierania plików raportów.