Ewidencja i rejestracja czasu pracy

Pragniemy zaoferować rozwiązanie RcpAccessNet+, oparte na aplikacji SQL dla Windows, przeznaczone dla działów HR, księgowości oraz kadry zarządzającej. Bazuje ono na doświadczeniu kilkunastu lat wdrożeń w takim zakresie jak ewidencja, kontrola czy rejestracja oraz aplikacji wspomagającej RcpAccessWeb+. Ma ono za zadanie dostarczenie wybranych grupom pracowników informacji z systemu w postaci dokumentu www dostępnego online przez przeglądarkę Google Chrome czy Firefox.

Dzięki temu ewidencja czasu pracy, jej kontrola i rejestracja będzie bardzo wygodna. Do współpracy z naszym oprogramowaniem oferujemy szeroką gamę czytników rcp, zwanych potocznie zegarami czasu pracy na karty zbliżeniowe i biometryczne, zapewniając możliwość rozwiązania każdego wymagania klienta - od estetycznego, przez cenowe po funkcjonalne.

Główne funkcje programów RcpAccessNet+ i RcpAccessWeb+

 • udostępnianie i prezentacja informacji o czasie pracy pracownika lub grupy pracowników
 • udostępnianie i prezentacja informacji o czasie przez www
 • obliczanie czasu pracy według założeń Kodeksu Pracy o Czasie Pracy wraz nowelizacjami wchodzącymi w życie oraz z uwzględnieniem regulaminów obowiązującymi w firmie
 • zgodny z przepisami Ustawy o służbie cywilnej
 • możliwość tworzenia grup pracowników z własnym kalendarzem pracy (godziny wejść, wyjść, bufor na spóźnienie, czas pracy do wypracowania)
 • rozliczanie czasu pracy w dni wolne i święta
 • naliczanie nadgodzin średniotygodniowych, dobowych 50%, 100%
 • wyliczanie nadgodzin na postawie pozwolenia na nadgodziny
 • uwzględnianie nadgodzin w określonym dniu lub okresie czasu z zadanym limitem
 • wyliczanie czasu pracy w nocy 20%
 • wyliczanie czasu pracy w soboty
 • wyliczanie czasu pracy w niedziele
 • rozliczanie czasu pracy na podstawie kalendarzy, automatycznie na podstawie wejsć
 • raportowanie spóźnień, niedopracowań, nieusprawiedliwonych absencji
 • ewidencja nieobecności z uwzględnieniem urlopów, delegacji, zwolnień lekarskich i innych
 • uwzględnianie wyjść prywatnych, służbowych podczas rozliczeń
 • ewidencja wyjść służbowych
 • możliwość tworzenia grup pracowników z własnym kalendarzem pracy
 • zaliczanie czasu pracy według określonych przez użytkownika reguł - zaliczanie wcześniejszych wejść, późniejszych wyjść, czasu pracy w dni wolne
 • korekcja zdarzeń - dopisywanie ręczne nowych zdarzeń, usuwanie, modyfikacja, zabezpieczenia przed fałszywymi wpisami, zabezpieczenie przed przypadkowym usunięciem, historia modyfikacji
 • planowanie i graficzne tworzenie planów pracy
 • raporty zbiorcze, dla grup pracowników i dla poszczególnych pracowników
 • raporty do excel
 • integracja z wieloma programami kadrowo płacowymi
 • możliwość integracji z systemem pocztowym klienta, Active Directory
 • weryfikacja osoby rejestrujacej sie poprzez zdjecia wykonywane podczas rejestracji
 • i wiele innych przydatnych funkcji...

Współpracujemy i wspieramy importerów i producentów systemów kontroli dostępu i innych urządzeń integrując oprogramowanie z dowolnym istniejącym na rynku systemem kontroli dostępu, systemem zabezpieczeń lub alarmowym.