Aktualizacje programu RcpAccessNet+

2016-11-01

Wykonano modyfikację raportu nr 21. Modyfikacja polega na przyspieszeniu wykonywania raportu, co znacząco skróciło czas wykonywania dla większej liczby pracowników za dłuższy okres czasu. Zmodyfikowano procedurę wyliczania czasu nominalnego. Nie ma konieczności uzupełniania danych ręcznie.

Wersja programu: 4.0.5.80

2016-05-16

Wykonano integrację z programem Prestige.

Wersja programu: 4.0.5.61

2016-05-13

Usunięcie kierownikowi dostępu do okna Konfiguracja oraz funkcji menu programu umożliwiających modyfikację wspólnych parametrów programu oraz import/eksport danych z/do programu.

Wersja programu: 4.0.5.60

2016-05-10

Nowy subraport Czas pracy z siatką płac - dla pracowników z listy. Nowy raport wylicza wynagrodzenie na podstawie czasu pracy i stawki godzinowej i wykazuje sumarycznie dla pracowników na liście.

Wersja programu: 4.0.5.60