Program do ewidencji czasu pracy

Program przeznaczony do szybkiego i wygodnego rozliczania czasu pracy pracowników na podstawie zdarzeń zarejestrowanych na czytnikach rcp - RcpAccessNet+.

RcpAccessNet+ to sztandarowy program dzieła naszych programistów, będący juz trzecia wersją programu budowaną na bazie doświdczeń z ponad 19 lat działalności w tej branży. Pierwsze oprogramowanie powstało z myśą o użytkownikach systemu Windows 3.11. Dzisiejsze oprogramowanie działa na wszystkich systemach opercyjnych Windows, a serwer może także być instalowany pod Linux. Jest to unikalne i jedyne rozwiązanie oferujące taką funkcjonalośc, skierowane do najbardziej wymagających odbiorców.

Oferowany program do ewidencji czasu pracy zapewnia możliwość prowadzenia ewidencji czasu pracy pracownika zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej odnośnie prawidłowo prowadzonej ewidencji:

 • dostarcza informacji o czasie pracy w dni robocze, pracy w niedziele i święta, w porze nocnej, w nadgodzinach,
 • oraz w dni wolne od pracy wynikające z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy
 • ponadto wspiera wymagane prawem ewidencjonowanie informacji o czasie dyżurów, ewidencji urlopów innych rodzajów absencji

Stały rozwój systemu operacyjnego Windows wymuszał, powstawanie kolejnych wersji programu, rozbudowę o kolejne funkcjonalności. Nasi klienci maja zapewnioną ciągłośc działania programu wraz ze zmieniajcymi sie systemami operacyjnymi czy coraz doskonalszymi komputerami.

Nasze pomysły zawarte w programie RcpAccessNet+ były inspiracją i źródłem wiedzy dla innych firm powstajacych w miedzyczasie i odchodzących w niepamięć.

Sprawdź jakie zmiany zaszły ostatnio w programie. Jeśli jesteś zainteresowany aktualizacją, prosimy o kontakt.

Galeria obrazów

Podstawowe funkcje programu

O programie

Oprogramowanie RcpAccess Net+ umożliwia rozliczanie czasu pracy zarówno pracownikom pracującym według określonych schematów np: praca wielobrygadowa, wielozmianowa -dzięki możliwości konfiguracji kalendarzy pracy, jak również w sposób prosty uwzględniając pracę bez jakichkolwiek schematów. Program uwzględnia wyjścia prywatne, służbowe itp. podczas analizy danych. Oprogramowanie jest zgodne z założeniami Kodeksu Pracy, daje jedanak możliwość dowolnej konfiguracji prametrów pracy, uwzględniających specyfikę pracy danego zakładu. Raporty umożliwiają pełną analizę czasu pracy, stanu przepracowanych godzin lub niedopracowanych w zadanym okresie czasu, spóźnienia, nadgodziny, nieobecności. Raporty kontroli dostępu dadzą również informacje o ruchu pracowników na terenie firmy.

Specyfikacja

 • udostępnianie i prezentacja informacji o czasie pracy pracownika lub grupy pracowników
 • obliczanie czasu pracy według założeń Kodeksu Pracy o Czasie Pracy wraz nowelizacjami wchodzącymi w życie oraz z uwzględnieniem regulaminów obowiązującymi w firmie
 • zgodny z przepisami Ustawy o Służbie Cywilnej
 • możliwość tworzenia grup pracowników z własnym kalendarzem pracy (godziny wejść, wyjść, bufor na spóźnienie, czas pracy do wypracowania)
 • rozliczanie czasu pracy w dni wolne i święta
 • naliczanie nadgodzin średniotygodniowych, dobowych 50%, 100%
 • wyliczanie nadgodzin na postawie pozwolenia na nadgodziny
 • uwzględnianie nadgodzin w określonym dniu lub okresie czasu z zadanym limitem
 • wyliczanie czasu pracy w nocy 20%
 • wyliczanie czasu pracy w soboty
 • wyliczanie czasu pracy w niedziele
 • rozliczanie czasu pracy na podstawie kalendarzy, automatycznie na podstawie wejsć
 • raportowanie spóźnień, niedopracowań, nieusprawiedliwonych absencji
 • ewidencja nieobecności z uwzględnieniem urlopów, delegacji, zwolnień lekarskich i innych
 • uwzględnianie wyjść prywatnych, służbowych podczas rozliczeń
 • ewidencja wyjść służbowych
 • możliwość tworzenia grup pracowników z własnym kalendarzem pracy
 • zaliczanie czasu pracy według określonych przez użytkownika reguł - zaliczanie wcześniejszych wejść, późniejszych wyjść, czasu pracy w dni wolne
 • korekcja zdarzeń - dopisywanie ręczne nowych zdarzeń, usuwanie, modyfikacja, zabezpieczenia przed fałszywymi wpisami, zabezpieczenie przed przypadkowym usunięciem, historia modyfikacji
 • planowanie i graficzne tworzenie planów pracy
 • raporty zbiorcze, dla grup pracowników i dla poszczególnych pracowników
 • raporty do excel
 • integracja z wieloma programami kadrowo płacowymi
 • możliwość integracji z systemem pocztowym klienta, Active Directory
 • serwer programu może pracować pod systemem Windows/Linux/Ubuntu
 • drukowanie do pdf, Excell, dowolnego urządzenia drukującego lub do wbudowanego w systemu modułu prezentacji raportów
 • i wiele innych przydatnych funkcji...

Lista programów K-P zintegrowanych

 • Z.T.K. Soft Ekspert
 • TETA KP
 • Simple
 • R2 Płatnik
 • Polski System Kadrowo-Płacowy
 • Eksport w formacie HSK
 • CDN Optima & CDN XL
 • DOS
 • Symfonia
 • PC Biznes
 • CDN - kalendarze pracy
 • RACS
 • Buchalter
 • Softar
 • Informax

Serwer aplikacji wraz z baza danych może pracować na serwerach i stacjach roboczych z systemem operacyjnym Windows, Linux (Fedora, OpenSuse, CentOS, Mandriva, Ubuntu).

Jeśli na liście nie ma programu kadrowo-płacowego, który Państwo posiadacie, integrację wykonamy w cenie systemu.

Informacje dodatkowe

Plan pracy

Program umożliwia tworzenie dowolnej ilości kalendarzy, bedacych wspólnymi dla wybranych pracowników lub indywidualne. Z kalendarza program pobiera informacje o statusie dnia: roboczy /wolny oraz opcjonalnie o: godzinach planowanego rozpoczecia pracy i zakonczenia, sposobie naliczania czasu pracy, czasu nominalnego, sposobu wyliczania spóznien. Kalendarze stosowane moga byc gdy znany jest z góry badź z dołu plan pracy wybranych pracowników np.: system zmianowy, wielobrygadowy, np. w dużych zakładach pracy, gdzie plan pracy ustala sie na poczatku roku rozliczeniowego. Typowym zakładem pracy stosujacym kalendarze moga byc urzĘdy i instytucje, gdzie praca opiera sie na stałych godzinach pracy, np.: od Pn do Pt od 7:00 do 15:00, a w środy od 9:00 do 17:00. Stworzenie kalendarza zakładajacego plan pracy jak opisano jest bardzo prostym i szybkim zadaniem. Program umożliwia także tworzenie jednorazowych zmian do planu pracy dla wybranego pracownika, dzieki czemu możliwe jest wyliczenia czasu pracy bez potrzeby dokonywania zmian w kalendarzach, które moga byc wspólne dla wielu pracowników.

Automatyczne generowanie planu pracy

W firmach, w których praca odbywa sie na zmiany, czasem trudno z góry, a nawet z dołu ustalic dla poszczególnych dni rozkład pracy. Program wykorzystujac mechanizm rozliczania na podstawie zestawu schematów, potrafi samodzielnie okreslic godzine rozpoczecia pracy oraz przyjąć właściwe parametry do wyliczenia czasu pracy na podstawie zarejestrowanej godziny wejscia do pracy. Jest to niezwykle wygodna funkcja zwalniajaca z nierzadko żmudnego generowania kalendarzy. Obliczenia czasu pracy wykonywane sa na podstawie wczesniej zdeklarowanych parametrów: planowanej godziny pracy, planowanej godziny zakonczenia pracy, zaliczenie lub nie wczesniejszego przyjscia do pracy niż zakładał plan, zaliczenie pózniejszego wyjscia z pracy, niż zakładał plan, zaokraglania wyników wyliczen, wyliczanie nadgodzin po przekroczeniu określonego progu, po wydaniu pozwolenia na prace w nadgodzinach. Program uwzględnia godziny nocne oraz umożliwia skrócenie doby pracowniczej z 24 godzin do dowolnej, innej wartości. Jest to niezwykle istotne ponieważ stosowanie sie do wymogów Kodeksu Pracy w zakresie wyliczania czasu pracy w ramach doby pracowniczej prowadzi do wielu problemów i przyprawia o ból głowy pracowników kadr. Dlatego wczesniejsze wejscie o godzine niż poprzedniego dnia, a w konsekwencji naliczania nadgodzin do poprzedniego dnia, nie zawsze musi byc traktowane jako praca w ramach poprzedniej doby pracowniczej. Z praktyki wynika, że raczej jest to traktowane jako wczesniejsze wejście do pracy, a nie kontyuacja z poprzedniej doby.

Urlopy i nieobecności

Program w celu umożliwienia jak najskuteczniejszego zarządzania czasem pracy pracowników umożliwia planowanie urlopów, a nastepnie przekształcanie w urlopy i nieobecnosci. Ewidencja urlopów umożliwia wyliczanie ilosci urlopów wykorzystanych i do odebrania. We wszystkich raportach uwzgledniane są absencje i wynikajace z nich godziny zaliczane do czasu pracy lub nie.

Raporty i analizy

Uwzgledniajac stosowanie programu w przedsiebiorstwach o skomplikowanej strukturze organizacyjnej program umożliwia tworzenia wielowymiarowej struktury organizacyjnej, dającej możliwość umiejscowienia pracownika w dowolnym jej punkcie. Raporty moga byc wykonywane zarówno dla pojedynczych pracowników jak i dla dowolnej grupy organizacyjnej. Aktualnie program udostepnia ponad 60 różnych zestawień, w różny sposób prezentujace czas pracy.

Czas pracy na wyjściach służbowych

Program potrafi wyliczyć czas przepracowany na wyjsciach służbowych, tzn. wyjściach z zakładu pracy zaliczanych do czasu pracy. Wyjścia służbowe moga byc zarówno zakończone powrotem jak i wyjściami bez powrotu. W przypadku wyjść bez powrotu czas pracy może byc zaliczony do godziny planowanej zakończenia pracy jak i zaokrąglajac do czasu nominalnego, np.: do 8.00 godzin. Do pracy na wyjściach służbowych uprawnienia nadawane sa pracownikom indywidualnie. Pracownik nie posiadajacy takiego uprawnienia mimo zarejestrowania na czytniku wyjscia służbowego nie bedzie miał tego czasu zaliczonego.

Ewidencja nadgodziny

Program umożliwia wyliczenia nadgodzin dobowych oraz sredniotygodniowych zgodnie z wymogami Kodeksu Pracy. Do pracy w nadgodzinach pracownicy moga byc uprawnieni z góry, badz uprawnienia takie moga byc nadawane indywidualnie i jednorazowo. W zależnosci od liczby zatrudnionych można również ułatwic sobie prace ustalajac próg po przekroczeniu którego program naliczy nadgodziny automatycznie bez koniecznosci nadawania uprawnien indywidualnych. W zależnosci od konfiguracji program może prezentowac nadgodziny dla okresu rozliczeniowego jak i za cały rok.

Zdarzenia wejść i wyjść

W celu zapewnienia poprawnej analizy czasu pracy program dostarcza dodatkowe narzedzia umożliwiajace poprawianie, dopisywanie i usuwanie zdarzen (wejsc, wyjsc). Jest to niezwykle istotna funkcja programu majaca ogromny wpływ na poprawnosc wyliczen. Brak zdarzen, zdarzenia zdublowane, kilka kolejnych wejsc lub wyjsc pod rzad sa czestymi sytuacjami wystepujacymi w rzeczywistosci. Dlatego program posiada możliwosc szybkiego wyszukiwania pracowników, którzy maja błedy rejestracjach oraz .podpowiada ewentualne rozwiazania wskazujac dni oraz brakujace zdarzenia.

Funkcja dodatkowe

Program dysponuje wieloma dodatkowymi funkcjami, jak eksport czasu pracy do innych znanych systemów kadrowo płacowych (K-P), eksport do Excell'a, zaokraglanie, blokada danych za wybrany okres itp. Wszystkie te funkcje zostały stworzone w celu łatwiejszego zarządzania danymi rcp. Program ciagle jest rozwijany, w oparciu o sprawdzone procedury tworzona jest internetowa wersja programu majaca wspierać działania poprzez Internet - RcpAccessWeb+. Czesto zachodzi potrzeba weryfikacji osoby rejestrujacej wejście lub wyjście. Do tego celu stosowane sa kamery sprzeżone z programem dzieki czemu każda rejestracja może byc zapisana jako zdjęcie lub krótki film. Informację kto zarejestrował zdarzenie rcp można podejrzeć w programie, klikajac na wybrane zdarzenie. Otrzymujemy wówczas obraz osoby np.: wchodzacej do pracy. Oprócz czytników dostarczanych przez firmę Polman-Software program współpracuje z wieloma systemami np.: kontroli dostepu innych znanych producentów.

Pomoc handlowa

Zapoznaj się z wersją przeglądarkową programu RcpAccessWeb+.