Aktualizacje programu RcpAccessNet+

2019-01-28

Program zmodyfikowano zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1 z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2369.)

Wersja programu: 4.0.5.100, dostępne dla posiadaczy aktualnej wersji programu.

2018-03-28

Powstała funkcja ręcznej zmiany godziny +1 h/-1 h zdarzeń wejść, wyjść po zmianie czasu z zimowego na letni i odwrotnie w sytuacji, gdy czas czytników nie zmienił się automatycznie, a zdarzenia są przesunięte o godzinę w stosunku do rzeczywistej godziny.

Wersja programu: 4.0.5.91, dostępne dla posiadaczy aktualnej wersji programu.

2018-03-23

Przygotowywana jest opcja rozliczania czasu pracy kierowców na podstawie danych zapisanych w elektronicznych kartach kierowców. W ramach aplikacji przygotowywane są: import plików danych, korekcja ręczna danych, analiza danych związanych z czasem pracy w rozbiciu na czas jazdy, inna praca, odpoczynek.

Wersja programu: Dostępne dla posiadaczy aktualnej wersji programu.

2018-03-22

Aktualizacja działa w ten sposób, że w momencie gdy w czytniku rcp dany numer ID nie ma przypisanej karty, a w programie RejestratorSecur ten numer (pracownik) ma przypisana kartę, to pobierając dane pracowników z czytników, przyciskiem "Pobierz", pusty numer nie nadpisze zapisanego w programie numeru karty.

Wersja programu: Wszystkie wersje programu RejestratorSecur

Zapisz link jako... Pobierz aktualizacje

2018-03-20

Aktualizacja programu RcpAccessNet+ umożliwiająca wybór: drukowanie do wbudowanego raportu w programie lub innego urządzenia drukującego, zainstalowanego na komputerze, na przykład do pliku pdf. Aby drukować wprost do pliku pdf wymagany jest zainstalowany sterownik kreatora dokumentów pdf, np: PDFCreator.

Wersja programu: 4.0.5.90, dostępne dla posiadaczy aktualnej wersji programu.

2018-01-18

Modyfikacja programów z serii RejestratorSecur. Modyfikacja polega na tym, że w momencie dopisania nowego pracownika w RcpAccessNet+ lub innym programie, nowy pracownik pojawia się w oknie RejestratorSecur automatycznie, bez konieczności odświeżania okna, ponownego uruchamiania programu.

Wersja programu: dostępne dla posiadaczy aktualnej wersji programu.

2017-11-01

Wykonano modyfikację raportu nr 21. Modyfikacja polega na przyspieszeniu wykonywania raportu, co znacząco skróciło czas wykonywania dla większej liczby pracowników za dłuższy okres czasu. Zmodyfikowano procedurę wyliczania czasu nominalnego. Nie ma konieczności uzupełniania danych ręcznie.

Wersja programu: 4.0.5.80, dostępne dla posiadaczy aktualnej wersji programu.

2017-08-16

Wykonano integrację z programem Prestige.

Wersja programu: 4.0.5.61, dostępne dla posiadaczy aktualnej wersji programu.

2017-05-13

Usunięcie kierownikowi dostępu do okna Konfiguracja oraz funkcji menu programu umożliwiających modyfikację wspólnych parametrów programu oraz import/eksport danych z/do programu.

Wersja programu: 4.0.5.60, dostępne dla posiadaczy aktualnej wersji programu.

2017-02-10

Nowy subraport Czas pracy z siatką płac - dla pracowników z listy. Nowy raport wylicza wynagrodzenie na podstawie czasu pracy i stawki godzinowej i wykazuje sumarycznie dla pracowników na liście.

Wersja programu: 4.0.5.60, dostępne dla posiadaczy aktualnej wersji programu.

2016-01-01

Poprawka do programu RcpAcessnet+. Usuwa błąd: puste okno Podgląd RCP w Zdarzeniach rcp pracownika lub brak możliwości przypisania nowego kalendarza.

Wersja programu: wersje starsze niż 2015

Zapisz link jako... Pobierz aktualizacje