Program rcp online

Rejestracja czasu pracy online. Program przeznaczony do rozliczania czasu pracy pracowników przez Internet - RcpAccessWeb+

System Rejestracji Czasu Pracy Online, RcpAccessWeb+, umożliwia rozliczanie i prezentację czasu pracy, nadgodzin, urlopów i innych danych, planowanie czasu pracy, zarządzanie danymi w formie dokumentu www, dostępnego z przegladarki internetowej np.: Chrome Google, FireFox, Edge, Opera. Jest to rozwiązanie polecane dla wymagających klientów poszukujących rejestracji czasu pracy online.

Głównym celem systemu rcp online jest dostarczenie informacji w sieci Internetowej użytkownikom znajdujacym się w dowolnych lokalizacjach firmy, w tym poza granicami kraju, użytkownikom korporacyjnej sieci LAN oraz dostęp do danych z dowolnego miejsca w sieci.

Dane dostarczane są online, w czasie rzeczywistym. Zaletą naszego rozwiązania jest brak ograniczeń związanych z licencjonowaniem koncówek klienckich oraz centralne zarządzanie. Nie jest wymagane instalowanie na każdym stanowisku aplikacji, zarządzanie aktualizacjami itp. Logowanie może odbywać sie z dowolnego komputera w sieci korporacji.

Aplikacja w ramach wdrożenia uzyskuje kształt i funkcjonalność oczekiwaną przez użytkownika. W ten sposób dowolne dane mogą być udostępnione pracownikom firmy do wglądu, szefom i przełożonym w celu zdalnej kontroli lub zewnetrznym firmom zarządzajacym czasem pracowników - typu work service.

Galeria obrazów

Praca w zdalnych lokalizacjach

W celu zapewnienia możliwości dostępu do danych pracowników pracujących w oddziałach firmy idealnym rozwiązaniem jest system rejestracji czasu pracy online, inaczej mówiąc zastosowanie aplikacji „internetowej”, uruchamianej z przeglądarki internetowej. Dostęp do danych możliwy jest po zalogowaniu się z dowolnego komputera, po wcześniejszym wpisaniu adresu serwera WWW. Każdy z kierowników ma dostęp tylko do pracowników i ich danych, którzy zostali w programie RcpAccessNet+ im przypisani jako podwładni. Istnieje możliwość konfiguracji tak, aby dostęp do swoich danych mieli również pracownicy.

Zaletą rozwiązania opartego na przeglądarce internetowej jest :
 • natychmiastowy dostęp do danych i natychmiastowa aktualizacja danych modyfikowanych w zdalnej lokalizacji,
 • brak konieczności instalacji oprogramowania w zdalnych lokalizacjach, co za tym idzie mniejsze koszty eksploatacji
 • dostęp z dowolnego komputera firmowego – zwiększa mobilność pracowników
 • brak konieczności fizycznej aktualizacji wielu komputerów w przypadku aktualizacji programu
 • większe bezpieczeństwo danych – żadne dane nie są przechowywane na komputerach lokalnych
Wirtualny czytnik rcp

Oferowany program online daje dodatkową możliwość zastosowania wirtualnego czytnika rcp, będącego częścią oferowanej aplikacji. Pracownicy po zalogowaniu się mogą zarejestrować początek pracy, koniec pracy oraz inne zdarzenia rcp na wirtualnym czytniku. Oznacza to brak konieczności instalacji fizycznych czytników np w oddziałach firm, gdzie liczba pracowników jest zbyt mała lub z ekonomicznego albo organizacyjnego punktu widzenia montaż czytników rcp na kartę lub odcisk palca jest nieopłacalny.

Funkcje systemu rcp online - RcpAccessWeb+

Dane do systemu rcp online mogą być dostarczane z czytników znajdujących się zarówno w firmie, gdzie zainstalowano aplikację RcpAccessNet+, jak również za pośrednictwem specjalnej usługi mogącej pobierć dane ze zdalnych lokalizacji. W ten sposób rozwiązujemy kwestie nadzoru nad pracownikami np. w oddziałach firm. Dodatkową funkcją aplikacji jest możliwość rejestracji wejść i wyjść online. Jeśli w firmie nie ma zainstalowanych czytników rcp. Pracownik po zalogowaniu się może "zarejestrować" początek pracy lub koniec. Aplikacja sprawdza, czy pracownik zarejestrował się na swoim komputerze, jeśli jest to wymagane.

Główne funkcje Systemu Rejestracji Czasu Pracy Online RcpAccessWeb+

 • udostępnianie i prezentacja informacji o czasie pracy pracowników przez WWW
 • graficzne planowanie czasu pracy - tworzenie złożonych grafików
 • obliczanie czasu pracy według założeń Kodeksu Pracy o Czasie Pracy wraz nowelizacjami wchodzącymi w życie oraz z uwzględnieniem regulaminów obowiązującymi w firmie
 • zgodny z przepisami Ustawy o służbie cywilnej
 • rozliczanie czasu pracy w dni wolne i święta
 • naliczanie nadgodzin średniotygodniowych, dobowych 50%, 100%
 • wyliczanie nadgodzin na postawie pozwolenia na nadgodziny
 • uwzględnianie nadgodzin w określonym dniu lub okresie czasu z zadanym limitem
 • wyliczanie czasu pracy w nocy 20%
 • wyliczanie czasu pracy w soboty
 • wyliczanie czasu pracy w niedziele
 • rozliczanie czasu pracy na podstawie kalendarzy, automatycznie na podstawie wejsć
 • raportowanie spóźnień, niedopracowań, nieusprawiedliwonych absencji
 • ewidencja nieobecności z uwzględnieniem urlopów, delegacji, zwolnień lekarskich i innych
 • uwzględnianie wyjść prywatnych, służbowych podczas rozliczeń
 • ewidencja wyjść służbowych
 • prezentacja danych uzależniona od typu loginu
 • rozróżnienie na loginy z różnymi uprawnieniami: administrator, kierownik, pracownik, ochrona, edytor książki telefonicznej
 • nieograniczona liczba loginów w ramach istniejących uprawnień
 • możliwość tworzenia grup pracowników z własnym kalendarzem pracy
 • zaliczanie czasu pracy według określonych przez użytkownika reguł - zaliczanie wcześniejszych wejść, późniejszych wyjść, czasu pracy w dni wolne
 • korekcja zdarzeń - dopisywanie ręczne nowych zdarzeń, usuwanie, modyfikacja, zabezpieczenia przed fałszywymi wpisami, zabezpieczenie przed przypadkowym usunięciem, historia modyfikacji
 • raporty zbiorcze, dla grup pracowników i dla poszczególnych pracowników
 • raporty do excel
 • rejestrator czasu pracy online - wirtualny czytnik rcp
 • możliwość integracji z systemem pocztowym klienta, Active Directory
 • i wiele innych przydatnych funkcji...

RcpAccessWeb+ to program online wspomagający program RcpAccessNet+. Wszelkie dane wyliczane są na podstawie algorytmów rcp zawartych w programie RcpAccessNet+, stąd wymagane jest posiadanie tej aplikacji.

Pomoc handlowa

Zapoznaj się z wersją podstawową programu do ewidencji czasu pracy RcpAccessNet+.