Rejestracja i ewidencja czasu pracy pracowników program i rcp online

Oprogramowanie do ewidencji i rejestracji czasu pracy pracowników to szeroka gama aplikacji przeznaczonych do zbierania danych o czasie rozpoczęcia pracy i jej zakończenia, analizy i raportowania. Pojęcie jest to niezwykle szerokie i obejmuje wiele specjalistycznych rozwiązań, które poniżej spróbujemy przybliżyć.

W potocznym rozumieniu rejestracja czasu pracy pracowników związana jest z systemami gdzie źródłem danych jest rejestrator czasu pracy na kartę lub rejestrator czasu pracy na odcisk palca, zwykle montowany na wejściu lub wyjściu z firmy, a sama rejestracja odbywa się za pomocą karty zbliżeniowej lub biometrycznie. Jest to jak najbardziej typowe rozwiązanie, wsparte dodatkowo oprogramowaniem do rozliczania czasu pracy z zaimplementowanymi mechanizmami liczącymi w oparciu o przepisy i Kodeks pracy. Ten typ systemów rcp jest źródłem danych do wyliczenia płac. W naszej ofercie to program RcpAccessNet+.

Kolejną kategorią aplikacji służących do rozliczania czasu pracy i mieszczącą się w kategorii pojęcia „rejestracji czasu pracy pracowników” są wszelkie rozwiązania oparte na serwerach WWW, określane czasem jako rejestracja czasu pracy online lub krócej rcp online. Właściwym określeniem powinno to być tu raczej: programy do rejestracji czasu pracy przeglądarkowe, bo oparte na przeglądarkach WWW: Gogle Chrome, Interent Explorer, Edge, Mozilla Firefox, Opera, itd. Rozwiązania te w znacznym stopniu zwiększają możliwości udostępniania aktualnych danych o czasie pracy, nadgodzinach oraz absencjach pracownikom oraz ich przełożonym. Rozwiązania te nie wymagają konserwacji systemu na dziesiątkach komputerów, szczególnie kłopotliwe podczas aktualizacji oprogramowania. Takie działanie wnosi ogromne oszczędności podczas eksploatacji. Programy rcp działające online mogą służyć ewidencji czasu pracy bez zastosowania czytników rcp. Jedną z funkcji naszej aplikacji przeglądarkowej jest „wirtualny” czytnik. Pracownik po zalogowaniu może w oknie aplikacji odpowiednim przyciskiem rozpocząć pracę i zakończyć. Wprowadza to kolejne oszczędności – brak czytników rcp, brak kosztów związanych z ich montażem i okablowaniem, brak kosztów dostawy kart RFID, uproszczenie zasad obsługi i zarządzania systemem. Naturalnie rozwiązanie to dedykowane jest dla pracowników pracujących na komputerach lub jeśli pracodawca udostępni takie rozwiązanie w postaci infokiosku. Wszystkie dane, podobnie jak w przypadku klasycznej rejestracji czasu pracy, opisanej powyżej, mogą być źródłem analiz pod kątem Kodeksu Pracy. W naszej ofercie to program do rejestracji czasu pracy online RcpAccessWeb+.

Ewidencja czasu pracy to także analiza czasu pracy na komputerze, czasu spędzonego na faktycznej pracy związanej z tworzeniem dokumentów i pracy nad projektami. Ten typ rozliczania czasu pracy bazuje na aplikacjach instalowanych na komputerach i „śledzących” aktywność pracownika. Celem instalacji tego typu aplikacji nie jest bezpośrednio analiza pod kątem Kodeksu Pracy, a raczej badania zaangażowania pracowników, ich wydajności oraz generowania silnej motywacji do zwiększania aktywności. Oczywiście tego typu rozwiązania zalecane są tam, gdzie praca jest ściśle powiązana z komputerem. To rozwiązanie daje również wgląd w faktyczny czas pracy oraz – godziny pracy, godziny maksymalnej aktywności, itp – pracowników zdalnych, pracujących w domu. Montaż czytników rcp w domu pracowników nie ma sensu i chyba nikomu ta myśl by nie przyszła do głowy. W naszej ofercie to program eyeOS Activity Control System.

Inną dziedziną związaną z pojęciem ewidencja czasu pracy jest analiza związana bezpośrednio z produkcją lub wytwarzaniem innych, wymiernych produktów. Bardziej szczegółowa analiza czasu spędzonego nad wytworzeniem jakiegoś produktu, dokumentu, czas spędzony nad wykonaniem projektu, to inna forma rejestracji czasu pracy. Potocznie nazywane to jest rozliczaniem zleceń produkcyjnych. W tym rozwiązaniu wyliczamy nie czas spędzony przez pracownika w firmie w oparciu o dane podawane przez rejestrator czasu pracy, lecz czas, jaki pracownik poświęcił na wytworzenie określonego produktu. Tego typu rozwiązanie pomaga planować harmonogramy czasu pracy pracowników, terminy związane z realizacja zleceń, analizą obłożenia maszyn lub innych stanowisk pracy. Źródłem informacji mogą być czytniki czasu pracy lub rejestracja może odbywać się bezpośrednio z aplikacji. Aby poznać więcej szczegółów prosimy zapoznać się z programem Manager Zadań.

Kolejną kategorią produktów to darmowe programy do rozliczania czasu pracy. Zwykle są to proste rozwiązania dostarczające jedynie zestawień informujących o wejściach i wyjściach oraz czasie spędzonym w firmie. Nie wyliczają najważniejszych danych jak nadgodziny, praca w nocy, w dni wolne i święta, itp. Istotne jest, że są darmowe i dla posiadacza czytnika rcp mogą być wystarczające do celów kontroli i motywacji pracowników. W naszej ofercie to program RcpAccessLajt.

Nasza firma oferuje szeroki zakres programów i systemów omówionych wyżej, prosimy o zapoznanie się ze szczegółami.

Główne funkcje programów RcpAccessNet+ i RcpAccessWeb+

 • udostępnianie i prezentacja informacji o czasie pracy pracownika lub grupy pracowników
 • udostępnianie i prezentacja informacji o czasie przez www
 • obliczanie czasu pracy według założeń Kodeksu Pracy o Czasie Pracy wraz nowelizacjami wchodzącymi w życie oraz z uwzględnieniem regulaminów obowiązującymi w firmie
 • zgodny z przepisami Ustawy o służbie cywilnej
 • możliwość tworzenia grup pracowników z własnym kalendarzem pracy (godziny wejść, wyjść, bufor na spóźnienie, czas pracy do wypracowania)
 • rozliczanie czasu pracy w dni wolne i święta
 • naliczanie nadgodzin średniotygodniowych, dobowych 50%, 100%
 • wyliczanie nadgodzin na postawie pozwolenia na nadgodziny
 • uwzględnianie nadgodzin w określonym dniu lub okresie czasu z zadanym limitem
 • wyliczanie czasu pracy w nocy 20%
 • wyliczanie czasu pracy w soboty
 • wyliczanie czasu pracy w niedziele
 • rozliczanie czasu pracy na podstawie kalendarzy, automatycznie na podstawie wejsć
 • raportowanie spóźnień, niedopracowań, nieusprawiedliwonych absencji
 • ewidencja nieobecności z uwzględnieniem urlopów, delegacji, zwolnień lekarskich i innych
 • uwzględnianie wyjść prywatnych, służbowych podczas rozliczeń
 • ewidencja wyjść służbowych
 • możliwość tworzenia grup pracowników z własnym kalendarzem pracy
 • zaliczanie czasu pracy według określonych przez użytkownika reguł - zaliczanie wcześniejszych wejść, późniejszych wyjść, czasu pracy w dni wolne
 • korekcja zdarzeń - dopisywanie ręczne nowych zdarzeń, usuwanie, modyfikacja, zabezpieczenia przed fałszywymi wpisami, zabezpieczenie przed przypadkowym usunięciem, historia modyfikacji
 • planowanie i graficzne tworzenie planów pracy
 • raporty zbiorcze, dla grup pracowników i dla poszczególnych pracowników
 • raporty do excel
 • integracja z wieloma programami kadrowo płacowymi
 • możliwość integracji z systemem pocztowym klienta, Active Directory
 • weryfikacja osoby rejestrujacej sie poprzez zdjecia wykonywane podczas rejestracji
 • możliwość instalacji serwera bazy danych aplikacji pod Windows lub Linux
 • integracja z PUE ZUS, automatyczne pobieranie raportów e-Zla
 • i wiele innych przydatnych funkcji...

Analiza aktywności na komputerze - eyeOS Activity Control System

Czas pracy to nie tylko godziny pomiędzy wejściem i wyjściem z pracy. Rzeczywista aktywność może być mierzona liczbą wykonanych produktów w przypadku systemów pracy na akord. Ale jak zmierzyć aktywność pracowników biurowych? Ile czasu poświęcaja na rzeczywistą pracę: oferty, projekty, dokumenty?

W takich przypadkach należy zastosować aplikację eyeOS Activity Control System - aplikację przeznaczoną do badania aktywności i intensywności pracy na komputerach. Częstotliowść kliknięć myszką, liczba wciśniętych klawiszy na klawiaturze, otwierane dokumenty, otwierane aplikacje, przeglądane strony www to elmenty analizowane i raportowane w naszej aplikacji. Zbierane informacje w sposób jednoznaczny przedstawiają, jaką część aktywności pracownika była przeznaczona na pracę, a jaka na rozrywkę.

Aplikacja w przejrzysty sposób przedstawia intensywność pracy w określonych godzinach, przerwy w pracy, godziny początku i końca pracy. Prezentowane rozwiązanie jest jedynym miarodajnym sposobem zweryfikowania czasu pracy pracowników pracujących na komputerach. Rozwiązanie polecane jest dla firm projektowych i handlowych, kancelarii adwokackich i komorniczych, urzędów i administracji, firm zatrudniających pracowników formie pracy zdalnej - telepraca, agencji SEO i pracujących nad tekstami.

Rozliczanie zleceń - rejestracja i ewidencja wykonanych prac - Manger Zadań

Kolejnym rozwiązaniem uzupełniającym omawianą problematykę, to znaczy, rejestracja czasu pracy, jest wyliczanie czasu wykonywania określonych zadań, potocznie określane jako rozliczanie zleceń. O ile typowe rozwiązania rejestracji czasu pracy opierają się na czytnikach wejść i wyjść i czas pracy jest czasem obecności w firmie, to rozliczanie zleceń jest sposobem zmierzenia faktycznie spędzonego czasu nad wykonaniem określonych czynności. Może to być zarówno wykonanie fizycznie elementu w procesie produkcji jak również czynność na komputerze – projekt, wsparcie techniczne, dokumenty. Aplikacja Manger Zadań przeznaczona jest do rejestracji początku i końca pracy nad elemnetem lub czynnością. Może to być wykonanie podzespołu, przedmiotu, elementu w trakcie produkcji, bądź stworzenie, dokumentu, projektu, wykonanie usługi, innej czynności będącej przedmiotem analizy.

Aplikacja wykonana jest w wersji przeglądarkowej (Internet Explorer, Gogle Chrome, Edge, Mozilla Firefox), z dostępem do danych online. Dostęp do aplikacji i uprawnienia do wykonywania określonych czynności zależą od posiadanego typu loginu. W aplikacji typy loginów rozróżniane są na: administrator, kierownik, pracownik.Współpracujemy i wspieramy importerów i producentów systemów kontroli dostępu i innych urządzeń integrując oprogramowanie z dowolnym istniejącym na rynku systemem kontroli dostępu, systemem zabezpieczeń lub alarmowym.