Rozliczanie zleceń produkcyjnych i projektów

Manager Zadań

Wiele zakładów pracy i firm, oprócz ewidencji czasu pracy za pomocą czytników rcp, montowanych na wejście i wyjście, ewidencjonuje czas poświęcony na wykonaniu określonych czynności. Suma czasu spędzonego na wykonaniu czynności składa się na czas pracy. System taki daje możliwość skutecznego analizowania szerszych aspektów produkcji bądź projektowania, niż typowa rejstracja czasu pracy.

Tego typu rozwiazanie umożliwia rozliczanie pracowników z efektywności pracy, a nie z czasu spędzonego na terenie firmy. Szczegółowe informacje o czasie spędzonym nad wykonaniem zadanych czynności pozwalają na efektywne planowanie pracy pracowników, planowanie czasu pracy i kosztów działania maszyn, planowanie wyników produkcyjnych, a w ostateczności osiąganych zysków.

Aplikacja Manager Zadań pozwala na analizę czasu pracy pracowników wykonujących zadane z góry zadania. Zadania można połączyć z klientem, dla którego są wykonywane oraz przypisane do wcześniej zdefiniowanego projektu. Na podstawie analizy wyników, zarejestrowanych przez system, otrzymujemy informacje pomagające w zarządzaniu ludźmi, materiałami produkcyjnymi, czasem...

Działanie aplikacji polega na rejestrowaniu początku i końca działania. Pracownik przed rozpoczęciem pracy wybiera z listy rodzaj czynności, klienta, ewentulanie projekt i ropoczyna bieg czasu przyciskiem "Start". Po zakończeniu działania rejestruje koniec pracy wybierajac z panelu przycisk "Koniec". Czynności te są powtarzane zawsze, gdy rozpoczynamy i kończymy jakieś działanie. W wyniku powyższego otrzymujemy listę prac, na podstawie których wykonywane są wyliczenia i analizy.

Podstawowe funkcje oprogramowania Manager Zadań:
 • definiowanie własnej listy klientów
 • definiowanie własnej listy projektów
 • przypisanie projektów do działów
 • definiowanie listy czynności i powiązanie z projektem
 • rejestracja czynności z aplikacji poprzez Web
 • rejestracja czynności za pomocą czytnika rcp
 • ostateczną funkcjonalność program uzyskuje w wyniku wdrożenia, w oparciu o wymagania klienta


Otrzymywane zestawienia w Manager Zadań:
 • czas pracy nad zleceniem dla pracownika
 • zestawienie czasu pracy dla wszystkich pracowników uwzględniając projekty, klientów, czynności
 • zestawienia i raporty opracowywane mogą być wg oczekiwań zamawiającego, mając wpierać jego model biznesowy i uzyskiwane są w procesie wdrożenia aplikacji


W ramach analizy użytkownik otrzymuje informacje w postaci zestawień:
 • przeglądanie historii zdarzeń w kolejności jakiej miały miejsce
 • raport o osobach pracujących nad wybranymi zleceniami, dla wybranych klientów, w zadanym okresie czasu
 • eksporty do pliku csv


Funkcje dodatkowe aplikacji Manager Zadań:
 • rozdzielenie uprawnień dla Administratora, Kierownika, Pracownika
 • dostęp on-line, przez przeglądarkę internetową
 • nieograniczona liczba pracowników
 • nieograniczona liczba loginów
 • wsparcie techniczne i merytoryczne
 • Manager Zadań jest częścią aplikacji RcpAccessWeb+ oraz RcpAccessNet+

Program jest prosty w obsłudze, założeniem podczas powstawania aplikacji było, aby poprawne skonfigurowanie systemu było możliwe przez osoby nie mające doświadczenia w tej dziedzinie, było szybkie, a nadmiar przycisków, okienek, funkcji nie prowadził do zagubienia się użytkowników.