Analiza aktywności pracy zdalnej - Home Office

Program do analizy aktywności pracowników na komputerze eyeOS Home Office Activity Control System

 • kontrola rzeczywistej aktywności pracownika pracującego na komputerze
 • ewidencja czasu pracy pracowników
 • kontrola pracy zdalnej - HomeOffice
 • kontrola aktywności dziecka na komputerze
 • wsparcie dla pracodawców podczas pandemii i pracy zdalnej

Wielokrotnie wracając z urlopu można być zaskoczonym, iż zlecony projekt, dokument lub inne zadanie nie zostało wykonane. Niestety nie ma możliwości sprawdzenia aktywności pracownika, w jakich godzinach rzeczywiście pracował, a kiedy surfował po Internecie. Nie ma też możliwości udowodnienia, iż większość czasu pracy upłynęło na kawie w kuchni, papierosie w palarni, pogaduszkach na korytarzu. Oferowane oprogramowanie eyeOS Home Office Activity Control System daje odpowiedź i informację, czy czas spędzony podczas pracy zdalnej, w pracy w biurze był efektywnie wykorzystany. Dzięki szerokiej funkcjonalności otrzymujemy informacje nie tylko w jakich godzinach pracownik faktycznie pracował nad projektem, generował oferty, tworzył dokumenty, ale również jak intensywnie pracował. Program da odpowiedź w jakich godzinach jakie aplikacje były używane najintensywniej, ile razy uruchamiane, w jakich godzinach powstawała największa część projektu, największa ilość ofert, dokumentów. Analiza wykresów daje szeroką możliwość interpretacji danych, włącznie z możliwością analizy wydajności pracowników biura czy podczas pracy zdalnej, a co za tym idzie - lepszej organizacji pracy lub nadzoru.

Aktualna sytuacja związana z pandemią wymusza na pracodawcach i pracownikach pracę zdalną, home office. Oferowana aplikacja jest przeznaczona do monitorowania i wspierania kontroli takich form zatrudnienia jak praca zdalna, biuro w domu, Home Office.

Galeria obrazów
Podstawowe funkcje programu

Program przeznaczony jest dla biur projektowych, kancelarii adwokackich, biur architektonicznych, urzędów, administracji, firm działających w oparciu o pracę biurową oraz pracę zdalną (Home Office) i wszędzie tam, gdzie praca opiera się na komputerze.

Wprowadzone do oferty nowe oprogramowanie ma na celu analizę aktywności pracowników na komputerach. Na podstawie danych takich jak ilość wciśniętych klawiszy na klawiaturze oraz ilości kliknięć myszą w czasie jest określana wydajność i efektywność pracy oraz czas pracy na komputerach. Dostępne zestawienia zobrazują jak wygląda aktywność w ciągu godzin pracy, widać przerwy, czas spędzony na surfowaniu w Internecie.

Aplikacja eyeOS Home Office Activity Control System umożliwia również analizę jakie programy były uruchamiane, ile razy i jak intensywnie używane. Dzięki tym informacjom pracodawca jest w stanie określić jak intensywnie i w jakich programach pracują pracownicy biur projektowych, pracowni architektonicznych, urzędów, programiści, graficy, pracownicy kancelarii prawnych, notarialnych...

W przypadku pracowników rozliczanych w sposób tradycyjny tzn. za pomocą czytników i kart zbliżeniowych czy biometrycznie, mierzony jest jedynie czas przybycia do pracy oraz wyjścia. Nie ma możliwości sprawdzenia na ile efektywnie czas jest wykorzystany do wykonania czynności zawodowych. Do tej pory nie istniały aplikacje umożliwiające kontrolę rzeczywistej aktywności zawodowej pracowników pracujących na komputerach. Dzięki aplikacji eyeOS Activity Control System możemy poznać w jakich godzinach praca była najbardziej intensywna, czas przerw, czas rzeczywistej pracy i czasu "wyklikanego myszką w Internecie". Aplikacja pozwala porównać wydajność pracy pracowników, co daje doskonały obraz pracy biura. Aplikacja może być źródłem danych do ewidencji czasu pracy jeśli nie stosujemy tradycyjnych form rejestracji i ewidencji jakimi są czytniki rcp.

Aktywność pracowników związanych z pracą na komputerze z pewnością ma znaczenie przy pracy zdalnej (Home Office). Popularność tej formy zatrudnienia niesie za sobą zarówno pozytywne aspekty jak i negatywne. Formą kontroli lub nawet dyscyplinowania może być aplikacja eyeOS Activity Control System, która faktycznie wykaże rzeczywistą aktywność i potwierdzi lub zaprzeczy, czy wykonywane czynności związane były z powierzonymi zadaniami. Aplikacja może zastąpić konieczność wysyłania cyklicznych raportów z wykonanych prac i czynności automatycznie dostarczając wymagane raporty przełożonemu.

Aplikacja również może mieć zastosowanie do kontroli dziecka. Rodzic może sprawdzić jak długo dziecko używało komputera, jakie strony www przeglądało, jakie programy były uruchamiane. Nasze pociechy spędzają coraz więcej czasu przed komputerami, więcej niż na boiskach lub w parkach. Rzeczywista wiedza ile czasu dziecko spędziło przy komputerze bawiąc się lub przeglądając filmy na youtube pomoże każdemu rodzicowi w jego codziennych trudach wychowawczych.

Specyfikacja

 • udostępnianie i prezentacja informacji o czasie pracy pracownika w formie czytelnych wykresów dziennych i miesięcznych na podstawie aktywności na komputerze: używanie zdefiniowanych aplikacji, klikanie myszką, używanie klawiatury, przeglądanie stron WWW
 • kontrola pracy zdalnej (Home Office)
 • kontrola użycia komputera nastolatka :)
 • aktywność myszy i klawiatury, udostępniane w formie wykresów dziennych i miesięcznych
 • informacja o odwiedzanych domenach internetowych i szczegółowa lista stron wraz z godziną otwarcia rodzajem użytej przeglądarki
 • lista używanych aplikacji i czas ich używania
 • lista aplikacji używanych w ciągu dnia w kolejności jak przekazywano aktywność do aplikacji
 • porównanie aktywności pracowników w wybranym dniu
 • definiowanie aplikacji podlegających analizie
 • definiowanie podlegających analizie pracowników na podstawie konta i komputera
 • skalowalność i otwartość na nowe funkcjonalności
 • stale rozwijany i dostosowywany do wymagań użytkowników
 • Obsługa przeglądarek internetowych: Internet Explorer, Edge, Goole Chrome, Mozilla Firefox

Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu. Nasz zespół specjalistów udzieli odpowiedzi na każde pytanie.