System kontroli dostępu

Kontrola dostępu to pojecie na tyle szerokie, że może prowadzić do nieporozumień, dlatego postaramy się przybliżyć co to jest właściwie "kontrola dostępu" i czego od niej oczekiwać.

Jak sama nazwa wskazuje kontrola dostępu ma za zadanie kontrolować dostęp, kontrolować uprawnienia do wchodzenia lub wychodzenia, sterować ruchem osobowym, pojazdów i jeśli uprawnienia na to zezwalają odblokować dostęp. Kontrola dostępu to nic innego jak elektroniczna weryfikacja uprawnień. Odbywa się to za pośrednictwem urządzeń elektronicznych oraz stosownego oprogramowania. Kontrola dostępu ma na celu weryfikację osób postronnych i uniemożliwienie wstępu osobom bez stosownych uprawnień. Weryfikacja odbywa się zwykle poprzez zbliżenie karty identyfikacyjne do czytnika zamontowanego przy drzwiach, bramce, kołowrotku, szlabanie. Na podstawie numeru karty urządzenia sprawdzają, czy osoba do której jest przypisana karta ma uprawnienia do wejścia. Jeśli ma , drzwi się odblokują. Uprawnienia mogą dotyczyć zarówno określonych drzwi, godzin, dni tygodnia, lub ograniczone do wybranego okresu czasu. Weryfikacje taką przeprowadzają kontrolery systemu kontroli dostępu poprzez odczyt karty za pomocą czytnika, a następnie zwalniając blokadę. Kontrolery montowane są wewnątrz strefy chronionej, wewnątrz też znajduje się zasilanie oraz urządzenie, mechanizm blokujący dostęp. W strefie niechronionej, na zewnątrz, montuje się jedynie czytniki, których zdanie to jedynie odczyt karty i przesłanie go do kontrolera. I jest to prawidłowa architektura dobrze zaprojektowanego systemu kontroli dostępu.

Profesjonalna kontrola dostępu, prawidłowo skonfigurowana, rzetelnie administrowana, poprawnie zamontowana nie stanowi jednak o bezpieczeństwie w firmie. System kontroli dostępu jedynie kontroluje dostęp, a nie stanowi zabezpieczenie. Tutaj pojawiają się rozbieżności w oczekiwaniach klientów. Po zamontowaniu użytkownik może oczekiwać, iż wzrośnie poziom bezpieczeństwa w jego firmie. I to prawda. Poziom bezpieczeństwa w zakresie ewentualnych kradzież i włamań dokonywanych przez osoby z zewnątrz, kradzieży wewnętrznych i innych zdarzeń związanych z wtargnięciem do chronionych pomieszczeń. Jest też małe "ale"... Niestety, często instalując system kontroli dostępu pozostawiamy drzwi drewniane lub PVC, łatwe do sforsowania. Instalując solidne drzwi metalowe, zapominają użytkownicy o okuciach antywłamaniowych. Montując systemy kontroli dostępu zapominają o oknach i zabezpieczeniu innych otworów jak kanały wentylacyjne, wyjścia awaryjne, rampy, bramy halowe. Prawdziwy złodziej nie atakuje czytnika kontroli dostępu, można to obejrzeć w filmach akcji, złodziej wykorzysta niedomknięte drzwi lub znajdzie sposób na inne ich sforsowanie. Zabawne doświadczenie mieliśmy kilka lat temu, gdy klient oczekiwał bezpieczeństwa od systemu kontroli dostępu, domagając się certyfikatów i innych poświadczeń, przy czym ściana była szklana, ze szkła bez żadnych zabezpieczeń i klasy bezpieczeństwa. Innym błędem popełnianym przez zamawiających przy wyborze dostawcy kontroli dostępu jest cena. Istnieją systemy oparte na czytnikach typu stand-alone. Funkcjonowanie tych urządzeń opiera się zasadzie, iż służą one do odczytu karty, jednocześnie weryfikują uprawnienia i sterują otwarciem drzwi. Rozwiązanie to nie gwarantuje niczego i nie zbliża się w ogóle do pojęcia jak „bezpieczeństwo”. Tego typu rozwiązania można łatwo sabotować. Najprościej, to odkręcić obudowę lub ją po prostu zerwać, zewrzeć właściwe kabelki, często łatwe do identyfikacji, bo opisane na płytce montażowej i gotowe, drzwi się otwierają. Jeszcze banalniejszym działaniem może być zwyczajne odcięcie zasilania. Takie rozwiązanie faktycznie może kontrolować dostęp w dosłownym tego słowa znaczeniu, lecz nie gwarantuje, że nie wejdzie osoba nieuprawniona.

Kontrola dostępu nie gwarantują bezpieczeństwa same z siebie, zawsze idzie to w parze z architekturą systemu, rodzajem drzwi, ogólnym bezpieczeństwem. Wiadomo bowiem, iż włamywacz będzie atakował, jego zdaniem, największą lukę w całym systemie zabezpieczeń. Jeśli będzie to kontrola dostępu, to znaczy, że inne zabezpieczenia w firmie stoją na wysokim poziomie.

Proponowane przez nas rozwiązanie stanowi doskonałe narzędzie do podniesienia bezpieczeństwa w firmie. Właściwie zaimplementowana kontrola dostępu oferuje elastyczne i efektywne zarządzanie poprzez szeroką możliwość konfiguracji. Oferowane kontrolery wraz z oprogramowaniem umożliwiają nadzór nad ruchem pracowników i gości zarówno w wybranych obszarach firmy, ale również czasie (dni tygodnia, godziny). System kontroli dostępu może stanowić również element aplikacji do rejestracji czasu pracy, będąc z nią w pełni zintegrowanym. Nasz system to optymalny wybór dla wymagających klientów. W razie dodatkowych pytań zawsze jesteśmy do dyspozycji. Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty!

Oferujemy pełny zestaw urządzeń i terminali umożliwiających budowę zaawansowanych technicznych rozwiązań w oparciu o kontrolery jednego przejścia, dwóch drzwi czy czterech drzwi. Oryginalne oprogramowanie umożliwia łatwe zarządzanie ruchem pracowników.


Podstawowe zadnia urządzeń systemu kontroli dostępu:
 • Kontrola przejścia pracownika przez określone drzwi
 • Kontrola przejścia pracownika w określonym czasie: zadanym okresie, dniu tygodnia, w określonych godzinach
 • Kontrola kierunku przejścia - AntiPassback - blokada wyjścia jeśli nie zarejestrowano wejścia
 • Kontrola ważności karty - identyfikatora
 • Definiowanie zróżnicowanych harmonogramów wg których pracownicy mogą się poruszać po budynku
 • Identyfikacja pracwnika przez kartę, dwie karty, PIN, inne techniki związane z zastosowanymi terminalami
 • Sterowanie elektrozaczepami, bramkami, zworami, szlabanami

Opcjonalne funkcje kontrolerów w zależności od modelu:
 • Komunikacja standard 10Mb TCP/IP LAN
 • Wbudowany webserwer, konfiguracja przez www
 • Możliwość łączenia z innymi kontrolerami w celu tworzenia sieci kontrolerow i zarządzanie w jednym oprogramowaniu
 • Pojemność: 54000 kart, 60,000 zdarzeń, 1000 alarmów
 • Strefy czasowe: 16 grup, możliwość otwrcia drzwi na kartę, kartę + hasło, dwie karty
 • Wspiera możliwość zdalnego otwarcia/zamknięcia drzwi, włączenia/wyłaczenia alarmów, alarmów p.poż
 • Wspiera wiele alarmów wyjściowych: nieważna karta, poza dozwolonym czasem, alarm drzwi, przekroczenie czasu otwarcia drzwi
 • Sterowanie: 2 terminale wieganda (pojedyńcze przejście kontrolowane dwustronnie)
 • Sterowanie: 4 terminali wieganda (dwoje drzwi kontrolowane dwustronnie)
 • Sterowanie: 8 terminali wieganda (cztery drzwi kontrolowane dwustronnie)
 • Wspiera protokoł Wiegand 26,34,37 bit
 • Wspiera 6 wyjść do sterowania drzwiami, alarmami, alarmami razem, alarmami czasowymi
 • Wspiera funkcje anti passback, blokownanie wielu drzwi

Praktyczne uwagi i zalecenia do instalacji systemów kontroli dostępu:
 • Kontroler montujemy zawsze w strefie chronionej, tzn. w miejscu, do którego nie ma dostępu osoba bez uprawnień, czyli w środku pomieszczenia które chronimy;
 • W zależności od zastosowanego elektrozaczepu podłączamy się do złącza NO lub NC na płycie kontrolera;
 • W zależności od zastosowanego elektrozaczepu stosujemy akumulator podtrzymujący zasilanie lub nie: jeśli stosujemy elektrozaczep typu NC, podtrzymanie nie jest wymagane. W przypadku zaniku zasilania drzwi i tak będą zamknięte. Przypadku urządzeń typu NO podtrzymanie jest wymagane;
 • W przypadku podłączania zwór elektromagnetycznych musimy stosować podtrzymanie akumulatorowe, w przypadku chwilowego zaniku zasilania drzwi bowiem sie otworzą;
 • Jeśli istnieje system przeciw pożarowy zasilanie zwór i elektrozaczepów pobieramy z systemu p.poż, a nie z zasilacza i nie stosujemy podtrzymania akumulatorowego. W przypadku pożaru wszystkie drzwi otworzą sie sterowane centralnie, gdy zadziała system p.poż. W przypadku systemów pożarowych wyłączany jest prąd na terenie zakładu, co spowoduje brak zasilania w zworach czy eletrozaczepach typu NO i drzwi sie otworzą;
 • Do profesjonalnych systemów kontroli dostępu stosujemy model urządzeń: kontroler z zasilaczem w strefie chronionej, czytnik do czytania kart w strefie niechronionej. W przeciwnym razie, jeśli kontroler znajdzie się po niewłaściwej stronie osoba - włamywacz - podłaczy sie z przenośnego akumaulatorka do złaczy elektrozaczepu i otworzy drzwi;
 • System kontroli dostępu budowany w oparciu o czytniki mające wbudowany kontroler i czytnik w jednym (zwykle stosowane do ewidencji czasu pracy) są łatwe do obejścia. Drzwi chronione tym sposobem są łatwe do otwarcia, wystarczy odkręcić urządzenie ze ściany i odłączyć zasilanie lub podłączyć 12V do zacisków COM+NC. Drzwi na pewno sie otworzą;
 • Wszelkie okablowanie prowadzimy tylko w strefie chronionej, montaż urządzeń typu zwora elektromagnetyczna wykonujemy tylko w strefie chronionej w sposób wykluczający jej demontaż od zewnątrz;
 • Należy pamiętać o instalacji przycisków awaryjnego otwarcia drzwi. W przypadku pożaru, w innych sytuacjach awaryjnych należy umożliwić ewakuację pracownikom nawet bez karty;
 • Przed zamontowaniem systemu kontroli dostepu skonsultuj się z opiekującym sie Twoją firmą strażakiem, czy planowane drzwi nie są jedynym wyjściem ewakuacyjnym lub istnieją inne ograniczenia prawne (BHP, p.poż) uniemożliwiające montaż kontroli dostępu na tych drzwiach;
 • Jeśli instalacja odbywa się na etapie remontu lub budowy warto wcześniej zadbać, aby okablowanie było ukryte pod rygipsami lub pod tynkiem. W innym przypadku jesteśmy skazani na mniej estetyczne korytka montażowe.
 • Jeśli posiadasz lekkie drzwi PVC montaż zwory elektromagnetycznej spowoduje, że przy próbie otwarcia bez autoryzacji będą się wyginały w dolnej części, przytrzymywane przez zworę w górnej części. Może to prowadzić do prób wyłamania drzwi lub innych siłowych działań w celu sforsowania. Jeśli posiadasz drzwi drewniane, może się okazać, że zwora trzyma mocniej, niż są w stanie znieść Twoje drzwi. Przy próbie siłowego otwarcia wyrwiesz drzwi wraz z kawałkiem zwory, która nie "odpuściła".
 • Zaleca się gorąco zamówienie drzwi z wbudowanym fabrycznie elektrozaczepem i dobranymi okuciami – z jednej strony gałka z drugiej klamka. W przypadku braku drzwi z wbudowanym elektrozaczepem, w przyszłości trzeba będzie montować zworę elektromagnetyczną, która jest mniej estetyczna w użytkowaniu i droższa w zakupie.
 • Montaż zwory wiąże się też z koniecznością robienia dziur w stolarce, co może wiązać się z utratą gwarancji, jeśli drzwi są nowe oraz utraty certyfikatu pożarowego jeśli drzwi takowy posiadają. Sprawdź, czy nie wpłynie to również na ubezpieczenie, jeśli obniży to bezpieczeństwo pożarowe
 • Montaż elektrozaczepu w istniejącej stolarce drzwiowej wiąże się z wymianą okuć - z jednej strony musi być gałka, zamiast klamki. Sprawdź, czy jesteś w stanie dobrać odpowiednią pod względem designu, wymiarów i dostępności.
 • Powierz instalację systemu kontroli dostępu lub projekt firmie specjalizującej się w tej dziedzinie, mogącej wykazać sie doświadczeniem;Produkty powiązane

Oferta kontrolerów dostępu Akcesoria do systemów kontroli dostępu Oprogramowanie kontroli dostępu Bramki kontroli dostępu

Pomoc handlowa

W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt, handlowiec dobierze właściwy model w zależności od oczekiwań oraz wymagań technicznych.