Rejestrator czasu pracy w systemie RcpAccessNet+

Działanie każdego systemu ewidencji czasu pracy opiera się na wyliczaniu przepracowanego czasu na podstawie zarejestrowanych zdarzeń – wejść, wyjść, wyjść służbowych i innych. Zdarzenia można rejestrować za pomocą oferowanych przez firmę Polman rejestratorów czasu pracy lub poprzez rcp online, tj. poprzez aplikację RcpAccessWeb+, za stosując wirtualny rejestrator czasu pracy.

Oferowane rejestratory czasu pracy różnią się funkcjonalnością i sposobem rejestracji zdarzeń. Najbardziej zaawansowane mają możliwość rejestracji za pomocą karty zbliżeniowej, przyłożenia palca – metoda biometryczna, podania kodu PIN lub kombinacji wcześniej wymienionych z dodatkową funkcją rejestracji wideo. Rejestracja wideo - każde zdarzenie jest zarejestrowane w postaci zdjęcia. Taka forma rejestracji ma na celu zapobieżenie przypadkom przekazywania sobie kart przez pracowników, czy prób manipulacji.

Jedną z technologii rejestracji zdarzeń jest biometria – jednoznaczna identyfikacja osoby na podstawie odcisku palca. W przepisach polskiego prawa nie jest jednoznacznie określone, że metoda ta nie jest dozwolona. Wynika to nie wprost z przepisów Kodeksu pracy, w którym określono jakie dane może wymagać pracodawca od swojego pracownika. Wśród nich nie ma wskazanych żadnych danych biometrycznych: palec, źrenica, twarz. W zależności od interpretacji przepisu technologia biometryczna jednak jest stosowana przez polskie firmy. Należy tu znaczyć, że oferowane urządzenia nie zapamiętują wzoru linii papilarnych, ani żadnych danych na podstawie których można odtworzyć rzeczywisty wzór linii. Informacje zapamiętane są w urządzeniu w postaci „domen” – zagęszczeń w miejscach zakręcania się linii - z konfigurowalną dokładnością. Im mniejsza dokładność tym mniej takich punktów jest zapamiętywanych, tym szybsza jest rejestracja. Inną techniką biometryczną zastosowaną przez producentów oferowanych przez nas urządzeń jest zapamiętanie wzoru odcisku palca w karcie zbliżeniowej. Rejestracja polega na zbliżeniu karty i przyłożeniu palca. Urządzenie zweryfikuje, czy przyłożony palec pasuje do wzorca zapisanego na karcie. To rozwiązanie świetnie wpisuje się w polskie przepisy: użytkownik i posiadacz karty jest jedynym posiadaczem i administratorem swoich „danych osobowych” – wzoru linii papilarnych. Kolejnym atutem jest brak możliwości przekazania karty innemu pracownikowi i uniemożliwienie tym samym próby oszustwa.

Podstawowe funkcje oferowanych rejestratorów czasu pracy do systemu RcpAccessNet+

Każdy model rejestratora czasu pracy posiada komunikaty głosowe w języku polskim. Po próbie autoryzacji urządzenie informuje czy rejestracja czasu przebiegła pomyślnie lub nie.

W zależności od modelu terminali użytkownik może zarejestrować rozpoczęcie/ zakończenie pracy poprzez przyłożenie palca (biometrycznie), przy pomocy karty zbliżeniowej (RFID) lub wpisując kod PIN. Różne metody można ze sobą łączyć.

Każdy rejestrator czasu pracy komunikuje się poprzez protokół TCP/IP. Dla każdego urządzenia ustala się adres IP, dzięki któremu jest on widoczny w sieci. Dostęp do czytników jest nieograniczony, inna lokalizacja, miasto, kraj nie stanowią problemu.

Inteligentna weryfikacja biometryczna. Terminale posiadają wysokiej klasy optyczne czytniki biometryczne o dużej rozdzielczości oraz niezwykle szybkim algorytmem porównywania. Opatentowany algorytm rozpoznaje suche lub mokre palce. Wykrywa żywotność tkanki ludzkiej co uniemożliwia sfałszowanie rejestracji poprzez przyłożenie silikonowych odlewów lub nadrukowanych odcisków palca.

Rejestratory są całkowicie legalne w obrocie handlowym i zgodne z polskim prawodawstwem, w odróżnieniu od konkurencji, nie przechowują obrazu odcisku palca, - co jest dozwolone jedynie służbom specjalnym - a jedynie współrzędne tak zwanych "domen", czyli punkty zagęszczania się linii papilarnych, będące metodą gwarantującą z jednej strony unikalność odczytu, a z drugiej strony brak możliwości odtworzenia wzoru linii na podstawie układu domen.

Terminale posiadają wbudowaną pamięć, pozwalającą na rejestrację zdarzeń nawet w wypadku awarii serwera. Przy zastosowaniu akumulatorów terminale działają prawidłowo w czasie zaniku napięcia nawet przez kilkanaście godzin. Pamięć zdarzeń, pamięć konfuguracji jest podtrzymywana z wbudowanej baterii, zatem zupełny brak zasilania nie wpływa na pracę urządzeń i nie powoduje utraty zarejstrowanych zdarzeń wejść i wyjść.

System może być wdrażany w dowolnych lokalizacjach, np. w różnych filiach w kraju, a zarządzanie i raportowanie może pozostać centralnie. Dział Kadr w czasie rzeczywistym ma dostęp do informacji, o której dany pracownik wszedł i wyszedł z pracy w dowolnym oddziale w Polsce, a nawet na świecie.

Wybrane modele czytników posiadaja wyjście przekaźnikowe, dzięki czemu można sterować elektrozamkiem, elektrozworą lub innym urządzeniem typu: kołowrót, bramka, szlaban. System może współpracować z aktualnie używanymi w firmie mechanizmami jak elektrozamek lub kołowrót bez konieczności ich wymiany. Oprócz funkcji rejestracji czasu pracy mogą pełnić funkcję kontroli dostępu.

Terminale mogą pracować w różnych trybach: wejście do pracy/ wyjście z pracy, wyjście służbowe, wyście prywatne itp. W niektórych modelach tryby mogą być definiowane przez użytkowników. Tryby można przełączać przyciskami lub można zaprogramować terminal, żeby w określonych godzinach działał w odpowiednim trybie, a zmiany następowały na podstawie harmonogramu.

Rejestrator czasu pracy iClock P680 posiada wbudowaną kamerę, która wykonuje zdjęcie pracownikowi, który autoryzuje się na terminalu. Zdjęcie zapisywane jest pod zdarzeniem danego pracownika. Umożliwia to jednoznaczną identyfikacją pracownika przy autoryzacjach kartą zbliżeniową lub kodem PIN. Wykorzystując mobilne terminale z akumulatorem możemy rejestrować czas pracy pracowników mobilnych, którzy wykonują zlecenia poza siedzibą firmy.

Terminale posiadają opcjonalnie moduł LAN, WiFi lub GSM. Przy wykorzystaniu modułu GSM jest możliwość wykorzystania geolokalizacji operatora sieci komórkowych, w celu sprawdzania w jakiej lokalizacji pracownicy rejestrowali swój czas pracy.

Wybrane modele występują również w wersji mobilnej, zabezpieczonej przed upadkiem, wilgocią, dostępem kurzu. Doskonale nadające się na stanowiskach mobilnych jak np na budowach, dla ekip remontowych, pracowników serwisu, itd.

Wybrane modele rejestratorów mają zasilanie PoE, co dramatycznie obniża koszty montażu, nie wymaga dodatkowych, dewastujących ściany korytek, kabli doprowadzających zasilanie.

Galeria czytników rcp

PSC403 PF8 portable iClock P680 PFR-200 PTF-1700

Pomoc handlowa

W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt, handlowiec dobierze właściwy rejestrator czasu pracy w zależności od oczekiwań oraz wymagań technicznych.