Bramki obrotowe

Bramki obrotowe i uchylne w kontroli dostępu to urządzenia mechaniczne, sterowane elektronicznie, przeznaczone do kontroli ruchu osobowego. Bramki znalazły szerokie zastosowanie w firmach i zakładach pracy jako element systemu kontroli dostępu, rejestracji czasu pracy lub w systemach zliczania przepływu osobowego. Bramki umożliwiają kontrolę ruchu pracowników umożliwiając przejście pojedynczej osoby w danym momencie. Konstrukcja ramion oraz kąt obrotu gwarantuje możliwość przejścia tylko jednej osoby. Podobnie w przypadku bramek uchylnych lub wysuwanych. W dziale wiedzy zamieśiliśmy artykuł: Czy warto stosować bramki obrotowe w systemach rejestracji czasu pracy, prosimy zapoznać się z naszymi opiniami.

Mechanizm przepuszczania, otwierania bramki, jest sterowany elektronicznie za pomocą kontrolera systemu kontroli dostępu lub czytnika rejestracji czasu pracy. Zbliżenie karty do czytnika powoduje wyzwolenie impulsu elektrycznego wyzwalającego obrót ramion, rozsuniecie się ramion lub odblokowanie mechanizmu obrotu. Konstrukcja przewiduje takie działanie, które zapewnia przejście tylko jednej osoby. Otwarcie bramki jest związane z uprawnieniami karty jaką posługuje się pracownik. W przypadku braku uprawnień ramiona się nie odblokują lub nie przekręcą. Informacja o godzinie zdarzenia, numerze karty, kierunku zdarzenia jest zapisywana w systemie kontroli dostępu lub rejestracji czasu pracy i może być powiązana z pracownikiem w programie do ewidencji czasu pracy. W dalszej kolejności dane te mogą być wykorzystane do wyliczenia czasu pracy pracownika: czasu nominalnego, nadgodzin, czasu pracy w nocy i innych parametrów istotnych z punktu widzenia rozliczania czasu pracy zgodnie z kodeksem pracy lub lokalizacji pracownika w systemie kontroli dostępu.

Inne zastosowanie bramek to wspomaganie kontroli ruchu w miejscach wymagających szczególnej uwagi, do sterowania przepływem i szybkością ruchu osobowego, współpraca z systemami biletowymi, zachowanie bezpieczeństwa w obiektach sportowych, użyteczności publicznej, administracji, często spotykane są na stokach narciarskich.

Istnieje wiele rodzajów bramek. Podstawowy podział bramek to podział ze względu na mechanizm przepuszczający osoby i mogą to być bramki obrotowe (dwuramienne, trójramienne, z opadającymi ramionami, stałymi ramionami, jednokierunkowe, dwukierunkowe), bramki uchylne (jednokierunkowe, dwukierunkowe), bramki rozsuwane (jednokierunkowe, dwukierunkowe).

Z punktu widzenia zastosownia bramek do systemów kontroli dostępu, czy rejestracji czasu pracy, należy brać pod uwagę bramki posiadające funkcje sterowania obrotem ramion w zadanych przez kontroler kierunku - dwukierunkowe. Chodzi o możliwość otwierania bramek tylko w tym kierunku, w którym następuje autoryzacja. Podczas wchodzenia ramiona bramek mogą otwierać się tylko w kierunku umożliwiającym wejście i odwrotnie. Zapewnia to spójność zdarzeń wejść i wyjść, co jest fundamentalne z punktu widzenia prawidłowego rozliczania czasu pracy. Z punktu widzenia systemów kontroli dostępu stanowi rzetelną informację o aktualniej lokalizacji pracownika. Wiemy czy wszedł, czy wyszedł z firmy. Bramki jednokierunkowe nie gwarantują takej informacji.

Z punktu widzenia bezpieczeństwa istotna jest inna funkcja bramek: czy ramiona są opadające, czy nie. W przypadku awaryjnym jak pożar lub inna sytuacja wymagająca szybkiej ewakuacji pracowników, wyłączenie zasilania spowoduje opadnięcie ramion bramki - odblokowanie awaryjne. W tej pozycji ramiona nie blokują przejścia, co zapewnia nieograniczony przepływ osób. W przypadku bramek nie posiadających tej funkcji osoby próbujące wydostać się będą zmuszone przeskakiwać nad bramkami. Dodatkowe wyposażenie bramek to kolorowe piktogramy sygnalizujące otwarcie bramki, kierunek otwarcia lub brak uprawnień do przejścia.

Bramki uchylne, drugie pod względem popularności bramki, nie mają praktycznego zastosowania w systemach rejestracji czasu pracy i nie polecamy ich do tego typu zastosowan. Zadaniem tych bramek jest raczej kierownie ruchem i montowane powinny być na przejściach ewakuacyjnych, przejściach technicznych, strzeżonych, sterujące kierunkiem przemieszczania się osób - zwykle na wyjściach ze sklepów, muzeów, basenów.

Bramki kontroli dostępu są doskonałym uzupełnieniem systemów rcp i jako rozwiązanie jest przez nas mocno polecane i wspierane.

Korzyści z zastosowania bramek obrotowych i uchylnych

  • dzięki zastosowaniu bramek eliminuje się zdarzenia "niedopary", wymagające korekcji w programie do rozliczania czasu pracy,
  • bramki eliminują sytuacje, gdy pracownik chcąc ukryć fakt spóźnienia lub wcześniejszego wyjścia unika rejestracji - w przypadku bramek musi przeskoczyć nad bramką, aby przejść dalej,
  • bramki eliminują próby rejestracji zdarzenia wejścia lub wyjścia w imieniu innego pracownika - przekazywanie sobie kart. Po zarejestrowaniu wejścia lub wyjścia bramka odblokowuje ramiona i oczekuje na wymuszenie obrótu, przejście. Aby zarejestrować wyjście kolejną kartą należy przekręcić kołowrót ręką, co nie jest łatwe i bardzo dziwne z punku widzenia obserwatora z boku. Po wyjściu rejestracja kolejnej karty jest już niemożliwa. Sytuacja przekazywania karty innemu pracownikowi jest łatwo i szybko wykrywana.

Cechy wybranych modeli bramek obrotowych i uchylnych

  • Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej szlifowanej 1.4301 (EN 10088). Dostęp do mechanizmu wnętrza bramki zabezpieczony zamkiem na kluczyk. Mocowanie do podłoża za pomocą kotw, np.: wklejanych.
  • Mechanizm dwukierunkowy umożliwia kontrole ruchu osobowego w obu kierunkach lub w wybranym kierunku. Umiejscowione na pokrywie bramki piktogramy diodowe określają stan odblokowania/zablokowania bramki. Czerwony krzyżyk-bramka zamknięta, zielona strzałka-bramka otwarta. Elektromechaniczne wspomaganie ruchu ramion ułatwia płynne przechodzenie (ruch osobowy) oraz wspomaga samoczynne blokowanie układu ramion.
  • Układ sterujący Układ procesorowy po otrzymaniu sygnału z urządzenia zewnętrznego (0V)-sygnał zwarcia przejmuje całkowitą kontrolę nad funkcjonowaniem urządzenia tj. odblokowanie i blokowanie ruchu ramion oraz wysyła sygnał zwrotny po cyklu przejścia. Układ sterujący przygotowany jest do współpracy z systememi kontroli dostępu, systemami RCP firmy Polman-Software.

Bramki uchylne

  • Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej szlifowanej 1.4301 (EN 10088).
  • Mechanizm działania Ramię bramki odblokowywane w obu kierunkach za pomocą sygnału z urządzenia zewnętrznego.
  • Wyjście awaryjne W momencie odłączenia napięcia bramka pozostaje w stanie odblokowanym (swobodny ruch ramienia w obu kierunkach).
  • Blokada elektromechaniczna Wbudowany mechanizm elektromechaniczny zabezpiecza bramkę przed uszkodzeniem w przypadku forsowania przejścia (podczas próby przejścia przez osobę nieupoważnioną następuje również włączenie sygnału dźwiękowego).


Bramka obrotowa Bramka uchylna Bramka obrotowa premium